1 Kasım 2014 Cumartesi

COMENIUS NEDİR?

Comenius Programı, Avrupa Birliği’nin genel eğitim alanındaki eylem programı olan okul eğitimi alanında yürütülen etkinlikleri içeren bir programdır.

Comenius Program’ının temel amacı, “Okul Eğitimi” alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmektir.

Bu amaçla;

 •  Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve değişimi teşvik eder,
 •  Pedagojik metodlar ve materyaller geliştirmeyi teşvik eder,
 •  Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını destekler,
 •  Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadelede, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin entegrasronu ve eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini teşvik eden yöntemler geliştirir ve bunları yaygınlaştırır,
 •  Okul eğitiminde ve okul eğitiminde görev yapan personelin eğitiminde Bilgi ve İletişim 
 • Teknolojilerinin (BIT) kullanımını teşvik eder.

Ayrıca Comenius Programı;

 •  Eğitimin kalitesini artırmak
 •  Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin öğretiminde kaliteyi artırmak,
 •  Dil öğretmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliştirmek,
 •  Az kullanılan ve öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil yeteneklerini geliştirmek,
 •  Öğretilen yabancı dil çeşitliliğini artırmak,
 •  Bütün öğretmen ve öğrencilerin konuşabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve konuşma 
 • düzeylerini yükseltmek,için tasarlanmış uluslararası önlemler yardımıyla Avrupa’da okul eğitiminde dil öğreniminin teşvikine katkıda bulunur.

Bunların yanı sıra Comenius Programı;

 •  Değişik kültürlere yönelik farkındalığın geliştirilmesini teşvik etmek,
 •  Okul eğitimi sektöründe kültürler arası eğitim girişimlerini geliştirmek,
 •  Kültürler arası eğitim alanında öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmek,
 •  Irkçılık ve yabancı korkusu/düşmanlığıyla mücadeleyi desteklemek için tasarlanmış uluslararası faaliyetler yardımıyla Avrupa’daki okul eğitiminde kültürler arası farklılıkların bilincine varılmasının teşvikine katkıda bulunur.

PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER:

Programdan 27 AVRUPA BİRLİĞİ üyesi ülke, 3 EFTA ülkesi (Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) ile Türkiye (2004’ten itibaren) yararlanmaktadır. Bazı Balkan ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinin de programdan faydalanabilmesi için çalışmalar sürmektedir.

Faaliyet süresi 2 yıldır. Daha önce başlamış bir projenin ikinci veya üçüncü senesinde 
ortaklığa yeni ortak olarak katılmak artık söz konusu değildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder